Storitve

Z osebnim pristopom ter upoštevanjem vaših želja in potreb poskrbimo za kvalitetno izvedbo vseh potrebnih storitev, s poudarkom na pravni varnosti, za kar imamo znanje in dolgoletne izkušnje.

Nudimo vam:

 • brezplačne oglede nepremičnin in osebni posvet ter svetovanje,
 • brezplačno vrednotenje in oceno tržne vrednosti nepremičnine,
 • iskanje primernih kupcev za vašo nepremičnino v primeru prodaje,
 • iskanje primerne nepremičnine za vas v primeru nakupa,
 • oglaševanje ponudbe / povpraševanja v različnih medijih,
 • preverjanje dejanskega in pravnega stanja nepremičnin,
 • pridobitev vse potrebne dokumentacije za promet z nepremičnino,
 • v sodelovanju s pooblaščenim cenilcem strokovno in kakovostno izvajamo cenitev in izvedenska mnenja za oceno vrednosti nepremičnin,
 • v sodelovanju z ugledno notarsko pisarno izvajamo notarske storitve in svetovanja, povezana z nepremičninskimi posli ter izdelavo vseh vrst pogodb (predpogodba, pogodba, menjalna pogodba, najemna pogodba, darilna pogodba),
 • v sodelovanju z zunanjimi sodelavci poskrbimo za izdelavo energetskih izkaznic,
 • izvedbo vseh potrebnih storitev in svetovanja v zvezi z zemljiško knjigo in potrebno dokumentacijo,
 • pripravo, sestavo in oddajo davčne napovedi,
 • sestavo primopredajnega zapisnika in primopredajo nepremičnine,
 • izvedbo prenosa komunalnih priključkov.

Zaupane podatke v dogovoru z naročnikom varujemo kot strogo poslovno skrivnost in poskrbimo za diskretnost opravljenih poslov.