Pravno obvestilo

Predmet tega obvestila je spletna stran na naslovu http://www.neptun-nepremicnine.si. Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last  Neptun nepremičnine, Borut Vodopivec s.p. in je informativne narave. Vsebine, objavljene na tem spletnem mestu, se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene in za osebno uporabo, pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Ne sme se jih kopirati, razmnoževati ali na kakršenkoli drug način distribuirati brez pisnega dovoljenja lastnika spletnega mesta. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh vsebin ali njihovih posameznih delov ni dovoljena. Lastnik spletnega mesta ni odgovoren za morebitne škodljive posledice uporabe.

Varstvo osebnih podatkov

V podjetju Neptun nepremičnine spoštujemo vašo pravico do zasebnosti in stremimo k najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Zato smo pri nudenju naših storitev preko te spletne strani ali pri poslovanju preko telekomunikacijskih sredstev zavezani k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov, z vsakokrat veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o elektronskih komunikacijah.

Neptun nepremičnine se zavezuje, da podatkov, ki jih boste posredovali preko spletnih stran http://www.neptun-nepremicnine.si ali na kakršenkoli drug način, ne bo prodajal, posojal ali kakorkoli drugače posredoval tretjim osebam.
Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za interno evidenco in v namen, zaradi katerega so bili posredovani. Podjetje bo z vsemi podatki, zbranimi na spletnem mestu, razpolagalo v skladu z veljavno zakonodajo.

Na naši spletni strani lahko izpolnite spletni kontaktni obrazec, s katerim oddate vaše povpraševanje glede naših storitev in dejavnosti. Prav tako nam lahko kadarkoli pošljete povpraševanje oziroma nas kontaktirate na kateregakoli od kontaktnih podatkov, objavljenih na naši spletni strani.

V ta namen Neptun nepremičnine  od vas zbira naslednje podatke, ki jih posredujete na prostovoljen način:

-ime in priimek,

- telefonska številka,

-elektronski naslov,

-podatke o vsebini vašega povpraševanja oziroma sporočila.

Vsi podatki, ki so zbrani preko te spletne strani ali so nam kako drugače sporočeni s pomočjo telekomunikacijskih sredstev, se zbirajo z namenom opravljanja naše osnovne dejavnosti, tj. za posredovanje v prmetu nepremičnin. Podatke bomo obdelovali za namene priprave odgovora na vaše povpraševanje, za informiranje o postopkih, za morebitno pripravo in sklenitev pogodbe ter za izvajanje sklenjene pogodbe. Vaše podatke, ki nam jih posredujete na podlagi izpolnitve kontaktnega obrazca, bomo uporabljali izključno za zagotavljanje pogodbeno dogovorjenih storitev.

Podatke, ki obdelujemo na podlagi zakona, hranimo za obdobje, ki ga predpisuje zakon. Podatke, ki jih obdelujemo zaradi izvedbe pogodbenega odnosa z vami, hranimo za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še ves čas, ko traja zakonski zastaralni rok za zahtevke iz tako sklenjene pogodbe, razen v primeru spora v zvezi s pogodbenim razmerjem.

Zagotavljamo vam, da vaše podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani in nadalje uporabljeni. Po preteku obdobja hrambe bomo vaše osebne podatke  izbrisali ali anonimizirali, tako da vaša identifikacija ne bo več mogoča.

Izključitev odgovornosti

Neptun nepremičnine ne more jamčiti za ažurnost, točnost ali pravilnost vseh informacij na teh straneh. Vse informacije na spletnih straneh se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Lastnik ne odgovarja za točnost vsebin na spletnem mestu niti za kakršnokoli izgubo ali škodo, nastalo na podlagi uporabe teh vsebin.
Prav tako lastnik ne sprejema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe, nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti teh spletnih strani.
Uporabnik vse vsebine in storitve na spletnem mestu uporablja na lastno odgovornost. Za vsebine, ki jih na spletno mesto prispevajo uporabniki, lastnik spletnega mesta ne odgovarja in si pridržuje pravico, da jih v primeru neprimernosti odstrani.